Våre Prosjekter

I Urtegata.co mener vi at kunst ikke bare er en form for selvuttrykk, men også et verktøy for å fremtrede samfunnsnyanser og viktige stemmer, og fremme positiv samfunnsutvikling. Urtegatas kjernevirksomhet er kunstverksteder rettet mot lokale nybegynnere og erfarne kunstnere.

Kunstner og fotograf Dina Al Makhrami 

FILM VISNING & PRODUSKON


Unge artister med store ideer er altid velkommen til oss på Urtegata.co. Gruppen vår tilbyer veiledning, teoretisk og teknisk bistand i alle produksjons faser."Imagine To Float" en live stream D.I.Y prosjekt av Nico Ibaceta

Livestream & DIY performance


Arbeidet presentert i prosjektet "Imagine to Float" visualiserer kunnskapens betydning i omdannelsen av eksisterende materiale til et levende skaperverk, hvor tradisjonell byggemetode gjenoppstår gjennom teknologi og innovasjon.


Prosjekt "Imagine to Float" fremmer debatten om effekten av forbrukerkultur og bærer et viktig budskap om verdien av gjenbruk.


COMMUNITY SPACETHE CYCLING DJOUTDOOR CINEMA


Visninger

Den grønne sykkelen

A Northern Soul


Podcast

Gronland.TV

Dermed Basra